خدمات ما

سازمان گلوبال ویزا تمامی امور مربوط به پروژه مهاجرت شما را از ارزیابی و امکان سنجی شرایط شما تا فرود در کشور مقصد و خرید یا اجاره محل کار و خرید  لوازم زندگی  و ثبت نام در کالج یا دانشگاه ها و سمینار ها و تهیه بیمه درمانی و گواهی نامه رانندگی  و گشایش حساب های بانکی و اخذ کردیت کارت  در کنار شما انجام میدهد.

 راهنمایی لازم جهت رزومه نویسی و ایجاد ارتباطات اجتماعی و کانکشن های جدید و کاریابی و امور حقوقی در تمامی پروسه های خرید و فروشهای  شما به نحوی که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از شما سهوا یا عمدا سواستفاده ای ننماید انجام خواهد شد.

با شما خواهیم بود . ضمانت و اطمینان شما از نحوه خدمات ما با این تضمین است که ما تنها ده درصد مبلغ قرارداد را از شما دریافت مینماییم و الباقی پس از انجام کار و با اخذ رضایت نامه خدمات ما از شما دریافت میگردد. آرزوی ما رسیدن شما به آرزوهایتان است. جهت اطلاعات بیشتر لطفا فرم ارزیابی رایگان را تکمیل نمایید.

Facebook
Google+
LinkedIn
Instagram